Website of Dr. Josef Jerko, Wien, Austria

 

Page 1: Študija o 650 vojakih iz Štajerske / Study about 650 soldiers from Styria

 

Page 2: Orts- Repertorium von Steiermark für 1880 / Obširen imenik krajev na Štajerskem za 1880 / Index of places in Styria for 1880

Page 3: Informacije o cesarski in kraljevi vojski in njenih polkih / Information about the K.u.K. army and its regiments

Page 4: Informacije o dokumentih Vojnega arhiva (Kriegsarchiv) / Information about the documents of the War Archives, Vienna

Page 5: Seznam krajev slovenskih dežel v času avstro-ogrske monarhije / Index of places of Slovenian countries ________________________________________________________________________________________________________

 

Dr. Josef Jerko, raziskovalec v Vojnem arhivu (Kriegsarchiv) na Dunaju / researcher in the War Archives (Kriegsarchiv) in Vienna

Contact in German, English, Italian, Slovenian and Croatian: jerko@chello.at

Dr-Josef-Jerko Verkl 200

 

Spletna stran seznamov krajev slovenskih dežel v času avstrijske in avsto-ogrske monarhije

Website with the names of the places od the Slovenian countries in the time od the Austrian  und Austro-Hungarian Monarchy

Homepage mit den Ortszverzeichnissen slowenischer Länder in der Zeit des Kaiserreiches Österreich und der Östereichisch-Ungarischen Monarchie

Seznam 5800 krajev Štajerske z nemškimi in slovenskimi imeni / Index of 5800 places in Lower Styria with German and Slovenian names
Seznam 5800 krajev Štajerske s slovenskimi in nemškimi imeni / Index of 5800 places in Lower Styria with Slovenian and German names

Seznam 5400 krajev dežele Kranjske (Herzogtum Krain) nemško slovensko / Index of 5400 places in Carniola (Herzogtum Krain, Country Kranjska) with German and Slovenian names
Seznam 5400 krajev dežele Kranjske (Herzogtum Krain) slovensko nemško / Index of 5400 places in Carniola (Herzogtum Krain, Country Kranjska) with Slovenian and German names
La lista di 830 luoghi di Küstenland con i nomi italiano tedesco / Index of 830 places of Küstenland with Italian and German names
Verzeichnis von 830 Orten des Küstenlandes mit deutschen und italienischen Namen / Index of 830 places of Küstenland with German and Italian names

These indices can be published on this website with the authorization of Mr. Roberto Cannoni, Italy, who has the Copyright of this index.

Na tej spletni strani objavljam sedaj posebej samo sezname krajev slovenskih dežel v času monarhije v oblikah nemško slovensko in slovensko nemško.
Pri enem delu so navedena deloma tudi italijanska imena. Do sedaj najdete tu sezname krajev Spodnje Štajerke z 5800 imeni krajev in seznam krajev
dežele Kranjske z 5400 imeni. Sledi še seznam krajev Primorske oz. področja Küstenland, ki je pa v času monarhije obsegal več kot sedanjo Primosko.